Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

seriál Revolver Revue

Redakce Revolver Revue se rozhodla mapovat ten segment knižního trhu, ve kterém operují výhradně malí nakladatelé. S radostí přijímáme fakt, že hned druhý díl seriálu je věnován nakladatelství OIKOYMENH. Chcete-li si text přečíst, pak tedy v RR č. 128. Ke koupi například zde:

https://revolverrevue.cz/rr-1282022