Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Tragická událost na FF UK

Spolek OIKOYMENH vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým, příbuzným i kamarádům obětí včerejší střelby na FF UK. Ivan Chvatík, předseda