6
Vítáme vás na novém webu spolkového nakladatelství OIKOYMENH!

Edice Oikúmené Malá řada, Strana 2

24 položek celkem
Římský katolicismus a politická forma (forma tištěná)
98 Kč

Sv. 15: Dílo vydané roku 1923 představuje jednu z raných prací proslulého právního a politického filosofa Carla Schmitta. Německý myslitel se v tomto po stylistické a literární...

+ další
Kód: 1458
Víra u Václava Havla (forma tištěná)
98 Kč

Sv. 8: Posametový president Václav Havel, politik, spisovatel a meditátor, se představuje ve svých Dopisech Olze (knižně Praha 1983) také jako filosof, i když se nesnaží podat...

+ další
Kód: 1465
Proč už Pythie nevěští ve verších (forma tištěná)
98 Kč

Sv. 2: Řecký filosof, historik a esejista, jenž ve svých dílech často řešil náboženské otázky. Pojednání Proč už Pythie nevěští ve verších je součástí řady dialogů, jejichž děj...

+ další
Kód: 1466
O tragickém umění (forma tištěná)
80 Kč

Sv. 1: Dvě Schillerovy stati o tragickém umění (O příčině potěšení z tragických předmětů, O tragickém umění) nejpůsobivěji vyslovují jeho myšlenku o výchovné roli umění....

+ další
Kód: 1467
Vetřelec (forma tištěná)
Vetřelec
Na webu FLU
98 Kč

Jean-Luc Nancy patří mezi nejvýznamnější žijící francouzské filosofy. Publikoval přes dvacet knih, mimo jiné na témata současné lidské společnosti (La communauté désoeuvrée,...

+ další
Kód: 1442
Plótinos (forma tištěná)
Plótinos
Na webu FLU
168 Kč

Jaspersovo pojednání o posledním velkém filosofovi antiky, Plótinovi není suchá analýza filologických detailů a historických vlivů; je spíše meditací, která skrze Plótinův...

+ další
Kód: 1443
O Sókratově daimoniu (forma tištěná)
158 Kč

Plútarchos zasadil svůj spis O Sókratově daimoniu žánrově na pomezí historické novely a filosofického dialogu, do rámce skutečných událostí konce roku 378 př. Kr. v Thébách, kdy...

+ další
Kód: 1445
Mučedníkům (forma tištěná)
Mučedníkům
Na webu FLU
98 Kč

Ve spise Mučedníkům se Tertullianus obrací na křesťany, kteří ve vězení očekávají mučednickou smrt, a snaží se je povzbudit, aby vytrvali ve svém odhodlání a nebáli se pro Boha...

+ další
Kód: 1447
Problém dějinného vědomí (forma tištěná)
148 Kč

Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým...

+ další
Kód: 1448
Řeč a zjevnost (forma tištěná)
Řeč a zjevnost
Na webu FLU
98 Kč

Studie Řeč a zjevnost stručně načrtává pojetí řeči a rozumění v Heideggerově Bytí a času a poté se věnuje způsobu, jímž dnes raného Heideggera recipuje americký normativní...

+ další
Kód: 1452
O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním (forma tištěná)
98 Kč

Sv. 5: Jeden z nejznámějších krátkých textú Nietzschova raného období (z roku 1873), za autorova života nevydaný. Obsahuje první náběh ke kritice metafyziky, který vychází z...

Kód: 1453
Metafyzika A (forma tištěná)
Metafyzika A
Rozebráno
118 Kč

Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na...

Kód: 1456