6
Vítáme vás na novém webu spolkového nakladatelství OIKOYMENH!

Edice Oikúmené, Strana 2

161 položek celkem
Mýtus a epos I (forma tištěná)
648 Kč

Stěžejní dílo strukturalistického pojetí indoevropské mytologie. Tento svazke má podtitul "Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů". Přeložil Jiří Našinec.

+ další
Kód: 1359
Epikúros a jeho bohové (forma tištěná)
138 Kč

Pět kapitol o náboženských aspektech epikúrejské filosofie z pera francouzského znalce filosofických a náboženských proudů hellénistické doby. Přeložil Radislav Hošek.

+ další
Kód: 1395
O státě (forma tištěná)
O státě
Skladem
178 Kč

Záměrem Skinnerových úvah je nastínit historické okolnosti, za nichž se zrodila změna v pojetí státu. Autor sleduje výskyt a způsob užití slova „stát“ v dílech pozdně...

+ další
Kód: 1298
Nepředmětnost v myšlení
138 Kč

Pokus o průhledy do nečekaných problémů myšlení, jež se neomezuje na skutečnosti, které jen ”jsou”.

+ další
Kód: 1232
Filosofie a víra (forma tištěná)
198 Kč

Druhé, rozšířené vydání souboru textů na téma vztahu filosofie a víry.

+ další
Kód: 1366
Etické vztahy v ekonomice (forma tištěná)
278 Kč

V předkládané knize se autor zabývá těmi oblastmi ekonomického života, v nichž se uplatňují především instituční vztahy. Ty představují specifický typ mezilidských vztahů,...

+ další
Kód: 1434
Svět Leibnizova myšlení (forma tištěná)
238 Kč

Kniha uvádí do systému Lebnizovy filosofie.

+ další
Kód: 1341
Ironie (forma tištěná)
Ironie
Skladem
198 Kč

V knize l'Ironie najdeme většinu pro Jankélévitche typických témat. Ironii vyčerpávajícím způsobem popisuje s pomocí nesčetných příkladů jako stav či typ morálního vědomí, jako...

+ další
Kód: 1292
Přirozená theologie pro naši dobu (forma tištěná)
138 Kč

Kratší text věnovaný problematice filosofického theismu z dílny amerického filosofa, který je spolu s A. N. Whiteheadem nejdůležitějším představitelem procesuální filosofie....

+ další
Kód: 1328
Řeč, dějinnost, příroda. Shrnutí přednášek z Collège de France (1952–1960)
158 Kč

Maurice Merleau-Ponty pronesl na Collège de France patnáct přednáškových cyklů (1952–1961). Po každém roce sepsal k příslušnému cyklu shrnutí a ta průběžně publikoval v ročence...

+ další
Kód: 1266
Athénská demokracie (forma tištěná)
598 Kč

Systematický přehled a interpretace athénské demokracie 5. a 4. stol. př. Kr. Kniha je zajímavá jak z politologického, tak historického hlediska. Přeložil Jan Souček.

+ další
Kód: 1354
Uzavřený obchodní stát (forma tištěná)
148 Kč

Ve své vizi budoucí politiky zúročuje Fichte své zkušenosti s pozorně sledovanými revolučními událostmi ve Francii. Rozhoduje se vyhýbat se extrémním polohám chápání státu, za...

+ další
Kód: 1309