Vítáme vás na novém webu spolkového nakladatelství OIKOYMENH!

Knihovna raně křesťanské tradice, Strana 2

30 položek celkem
Stromata V (forma tištěná)
428 Kč –10 %
Stromata V
Skladem
385 Kč

Další svazek díla Klementa Alexandrijského (2.–3. stol. po Kr.), které je první rozsáhlou konfrontací křesťanského myšlení s řeckou filosofií a pokusem rozvrhnout možnosti...

+ další
Kód: 1102
Počátky ariánského sporu
348 Kč –10 %
313 Kč

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa...

+ další
Kód: 1087
Otče náš
188 Kč –10 %
Otče náš
Rozebráno
169 Kč

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během...

Kód: 1088
Katechetická řeč
328 Kč –10 %
295 Kč

Katechetická řeč, tradičně zvaná „velká“, představuje nejdůležitější základy křesťanské věrouky, Řehoř z Nyssy ji zamýšlel jako určitý návod pro katechety, jak postupovat při...

Kód: 1095
O Kristově těle (forma tištěná)
248 Kč

Protignostické pojednání O Kristově těle (De carne Christi), sepsané kolem roku 200, náleží k hlavním věroučným dílům zakladatele latinské křesťanské apologetiky Tertulliana z...

Kód: 1096
O stvoření člověka (forma tištěná)
318 Kč –10 %
286 Kč

Řecko-české vydání spisu, který představuje Řehořovu antropologii čerpající z antických, biblických i starokřesťanských zdrojů. Překlad, úvod a poznámky M. Bláhová.

Kód: 1098
O nesmrtelnosti duše (forma tištěná)
338 Kč

Latinsko-české vydání Augustinova raného spisu, který se pokouší ukázat, že má-li individuální duše racionální strukturu a zahrnuje-li neproměnné obsahy, pak je nesmrtelná....

Kód: 1099
Výbor z dopisů (forma tištěná)
288 Kč –10 %
259 Kč

Dvanáct dopisů sv. Jeronýma, církevního autora žijícího ve 4. století, tvůrce latinského překladu bible. Výbor přináší listy věnované křesťanské asketice inspirované Origenovou...

Kód: 1107
Stromata I (forma tištěná)
Stromata I
Rozebráno
538 Kč

První kniha osmidílného souboru gnostických poznámek zaměřených k využití řecké filosofické tradice pro výklad křesťanské theologie. Autor je významným představitelem...

Kód: 1108
Devět kázání o stvoření světa (forma tištěná)
318 Kč

Řecko-české vydání souboru devíti homilií, v nichž jejich autor, kappadocký theolog, žijící ve 4. století, Basil z Caesareje podává výklad starozákonního vyprávění o stvoření...

Kód: 1109
Proč neříkáme, že jsou tři bohové (forma tištěná)
138 Kč

Pojednání Řehoře z Nyssy (zemř. po r. 390) shrnující kappadockou trojiční nauku o jediné přirozenosti a třech osobách či hypostazích v křesťanském božství. Božská přirozenost je...

Kód: 1103
Stromata II-III (forma tištěná)
548 Kč

Další dvě části osmidílného pojednání významného představitele alexandrijské patristiky (zemř. asi r. 215), které na pozadí dialogu s filosofickou tradicí a heterodoxními...

Kód: 1106
Nahoru
Další produkty