6
Vítáme vás na novém webu spolkového nakladatelství OIKOYMENH!

Ústavní tituly (OIK-FLÚ), Strana 2

58 položek celkem
Lévinas v konfrontaci (forma tištěná)
298 Kč

Kniha přináší ve třinácti kapitolách pestrou paletu dialogů myslitelů evropské tradice s Lévinasovou expresivní fenomenologií jinakosti, zastoupenou v prvé řadě knihou Totalita...

+ další
Kód: 1533
Přirozené právo a dějiny (forma tištěná)
348 Kč

Ve svém nejznámějším díle Přirozené právo a dějiny Leo Strauss popisuje a hodnotí důvody, které vedly k odmítnutí přirozeného práva. Vysvětluje důsledky tohoto odmítnutí i to,...

+ další
Kód: 1488
Racionalismus v politice (forma tištěná)
348 Kč

Oakeshottovo dílo je pojímáno jako zásadní příspěvek do konzervativní tradice. Vybrané eseje ho ukazují jako myslitele, který promýšlí otázky, jako jsou podstata politična,...

+ další
Kód: 1489
Úvahy o polské vládě (forma tištěná)
168 Kč

Úvahy o polské vládě (1771) jsou posledním Rousseauovým politickým dílem, vznikly v době, kdy se Rousseau po mnohých peripetiích vrátil v červnu 1770 do Paříže a věnoval se...

+ další
Kód: 1490
Eseje o politické filosofii I (forma tištěná)
348 Kč

První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je...

+ další
Kód: 1494
Věda, politika a gnóze a další texty (forma tištěná)
158 Kč

V 50. letech rozvinul Eric Voegelin tezi o gnostické povaze modernity. Teze narazila na zásadní kritiku, dnes však s diferenciací přístupů k projektu moderny znovu nabývá na...

+ další
Kód: 1496
Mezi minulostí a budoucností (forma tištěná)
428 Kč

Eseje, v nichž se Hannah Arendtová táže po povaze svobody, autority a dějin, pojí motiv osudového přeryvu: přerušení západní filosofické tradice vyústilo v totality dvacátého...

+ další
Kód: 1491
Eichmann v Jeruzalémě (forma tištěná)
398 Kč

Klasické dílo politického myšlní, které ve své době vzbudilo značné kontroverze. Autorka se v roce 1961 vydala jako reportérka do Jeruzaléma, kde sledovala soud s nacistickým...

+ další
Kód: 1492
Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové (forma tištěná)
548 Kč

Další svazek Sebraných spisů obsahuje úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví...

+ další
Kód: 1501
Plótinos (forma tištěná)
Plótinos
Na webu FLU
168 Kč

Jaspersovo pojednání o posledním velkém filosofovi antiky, Plótinovi není suchá analýza filologických detailů a historických vlivů; je spíše meditací, která skrze Plótinův...

+ další
Kód: 1443
Problém dějinného vědomí (forma tištěná)
148 Kč

Středobodem předložených přednášek je zrod dějinného vědomí v humanitních vědách. Gadamer načrtává, jak se toto vědomí vyvíjelo napříč Schleiermacherovým, Hegelovým, Droysenovým...

+ další
Kód: 1448
Řeč a zjevnost (forma tištěná)
Řeč a zjevnost
Na webu FLU
98 Kč

Studie Řeč a zjevnost stručně načrtává pojetí řeči a rozumění v Heideggerově Bytí a času a poté se věnuje způsobu, jímž dnes raného Heideggera recipuje americký normativní...

+ další
Kód: 1452
Nahoru
Další produkty