Vítáme vás na novém webu spolkového nakladatelství OIKOYMENH!

Vyprodané tituly, Strana 4

119 položek celkem
Projekt moderny (forma tištěná)
138 Kč

Kniha českého autora, která vyšla nejprve německy, podává výklad a analýzu myšlenkových a sociálních základů moderní společnosti a civilizace. Přeložili Robert Kalivoda a Dana...

Kód: 1409
Bůh a filosofie (forma tištěná)
64 Kč

Čtyři přednášky o metafyzickém problému Boha od nejvýznamnějšího představitele francouzského tomismu a velkého historika středověké filosofie. Přeložil Miloš Calda.

Kód: 1412
Úvahy o politické theologii (forma tištěná)
88 Kč –10 %
79 Kč

Průřez filosofickým a theologickým myšlením představitele jednoho z nejvlivnějších theologických směrů současnosti. Přibližuje aktuální problémy křesťanské spirituality ve světě...

Kód: 1414
Dějiny a eschatologie (forma tištěná)
88 Kč –10 %
79 Kč

Významná práce protestantského theologa, žáka M. Heideggera, který vedle K. Bartha rozhodujícím způsobem ovlivnil theologii ve 20. století. Přeložil Břetislav Horyna.

Kód: 11863
Filosofická víra (forma tištěná)
168 Kč –10 %
151 Kč

Šest přednášek o základních otázkách a smyslu filosofie, o člověku, o vztahu filosofie a náboženství, o věčné pravdě. Přeložili A. Havlíček, B. Horyna, J. Sokol a M. Stretti.

Kód: 1417
Tomáš Akvinský (forma tištěná)
46 Kč –11 %
41 Kč

Monografie jednoho z nejvýznamnějších současných představitelů analytické filosofie v Anglii. Součástí svazku je zasvěcená studie Stanislava Sousedíka. Přeložili Josef Hošek,...

Kód: 1424
Řecké dědictví v Orientu (forma tištěná)
138 Kč

Zasvěcený popis rozmachu hellénistické kultury a jejího vlivu na obrovské území od Egypta po Indii.

Kód: 1425
Epilegomena (forma tištěná)
Epilegomena
Rozebráno
198 Kč

Průřez dílem významného českého theologa: Pokus o katolickou liturgiku, Paradox křesťanství a jiné práce k tématům litugiky a novozákonní exegeze.

Kód: 1367
Mistři pravdy v archaickém Řecku (forma tištěná)
258 Kč –10 %
232 Kč

Žák a blízký spolupracovník J.-P. Vernanta stopuje vývoj pojmu alétheia (pravda) a jeho významové proměny napříč mytickým a básnickým myšlením, až na samý práh myšlení...

Kód: 1369
Fragmenty k filosofii výchovy (forma tištěná)
198 Kč

Statě a promluvy k filosofii a antropologii výchovy.

Kód: 1371
Morálka práva (forma tištěná)
288 Kč –10 %
259 Kč

Kniha je kritikou právně pozitivistického a legalistického myšlení. Jde o základní dílo poválečné právní filosofie. Vydáno v roce 1998. Přeložil Jiří Přibáň.

Kód: 11749
Mefisto a androgyn (forma tištěná)
189 Kč

Studie, které se týkají zážitků mystického světla, androgynství, kosmické a eschatologické obnovy člověka a světa v různých kulturách s orientací na náboženský symbolismus, jeho...

Kód: 1393