6
Vítáme vás na novém webu spolkového nakladatelství OIKOYMENH!

Knihovna novověké tradice a současnosti, Strana 2

75 položek celkem
Klára neboli O souvislosti přírody s duchovním světem (forma tištěná)
158 Kč

Jakkoli by nám prospělo, kdybychom své myšlenky sdělili též přístupnější formou, chceme dát přednost formě přísnější a tímto pojednáním pokud možno podat příklad metody, která...

+ další
Kód: 1185
O sobě samém jako o jiném (forma tištěná)
458 Kč

Autor se v deseti studiích zabývá problematikou totožnosti. Studie propojuje trojí záměr: 1. Vyhnout se problematičnosti filosofií, které se zabývají subjektem v první osobě (já...

+ další
Kód: 1191
Fenomenologie vnímání (forma tištěná)
628 Kč

Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit některé teze Husserlovy...

+ další
Kód: 1162
Dialektika osvícenství
328 Kč –10 %
295 Kč

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko...

Kód: 13351
Bytí a nicota (forma tištěná)
738 Kč

Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem,...

+ další
Kód: 1177
Pozdní pozůstalost II (forma tištěná)
588 Kč

F. Nietzsche: Pozdní pozůstalost I, II (1885–1889). S konkordancí ke kompilaci Vůle k moci (Der Wille zur Macht) z let 1906 a 1911Výsledky Nietzschova pozdního myšlení byly více...

+ další
Kód: 1144
Filosofie vůle II, Konečnost a víra (forma tištěná)
528 Kč

Jeden ze dvou svazků Ricoeurova raného díla Filosofie vůle, který pojednává o symbolice zla, a to souběžně v semitské a řecké kulturní oblasti. Dílo uvádí čtenáře do...

+ další
Kód: 1202
Bída historicismu (forma tištěná)
228 Kč

Kritická studie zabývající se problémem dějin a jejich smyslu. Dotisk vydání z roku 2000.

+ další
Kód: 1159
My filologové (forma tištěná)
227 Kč

Název My filologové odkazuje k materiálu pro stejnojmennou „nečasovou úvahu“, v níž chtěl Nietzsche revidovat humanistický pohled na antiku a zpochybnit dosud bezvýhradně...

+ další
Kód: 1175
Křesťanství rozumu a jiné eseje (forma tištěná)
288 Kč

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) patří mezi ty představitele německé osvícenské filosofie, jejichž obraz je v českém prostředí velmi nevyrovnaný. Do letošního roku byla...

+ další
Kód: 1188
Pacidius Philalethovi (forma tištěná)
328 Kč

acidius Philalethi je filosofický dialog „pojednávající o povaze změny a kontinua, nakolik jsou přítomné v pohybu“ složený more socratico v říjnu 1976 během plavby z Anglie do...

+ další
Kód: 1168
Věky světa (forma tištěná)
168 Kč

Kniha Věky světa představuje spolu se spisem O lidské svobodě významný dokument k tzv. střední fázi Schellingova myšlenkového vývoje. Svou programovou koncepcí filosofického...

+ další
Kód: 1223
Nahoru
Další produkty