Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Jakub Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení : Stanislav Synek

Jakub Jinek

OBEC A POLITIČNO
V ARISTOTELOVĚ
MYŠLENÍ


Praha (Oikúmené) 2017, 743 str.

Recenzovaná kniha je dílo ambiciózní
a na české poměry ojedinělé. Shrnuje
dle vlastních slov autora jeho „takřka
dvacetileté potýkání“ s Aristotelovou
Politikou, jež se díky nakladatelství
Oikúmené proměnilo do úctyhodného
svazku čítajícího přes šest set stran
vlastního textu doplněného o dalších
zhruba sto padesát stran glosáře,
jmenného i věcného rejstříku a indexu
komentovaných míst. Ke čtenáři se
tak dostává nejen fundovaný komentář
vybraných knih Aristotelovy Politiky
(I–III, VII–VIII), ale také původní
autorská interpretace jejích klíčových
témat v dobovém kontextu. Snaha
založit výklad pojetí obce a politična
u Aristotela na detailní četbě textu
vede autora k tomu, že se postupně
vyjadřuje téměř ke všem kapitolám
vybraných knih (s drobnými výjimkami,
viz např. str. 319–320).

Celý text recenze zde