Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Recenze

Katolická můra: David Bartoň

Katolická můra Před Velikonoci dostanou zas příležitost naše dnešní hvězdy duchovní a myslitelské. Když si pustíte ubohé zajíkání nového pražského arcibiskupa, nebo falešné steny vedoucí x kateder na x fakultách UK a normalizační kariéristky v oboru „filozofije“ Hogenové padne na člověka smute...

Pierre Bouretz, Svědkové budoucího času : Jan Lukavec

Autor v sérii devíti rozsáhlých esejů interpretuje myšlenkový vývoj významných židovských myslitelů 20. století s důrazem na otázky týkající se židovské identity: zjevení a zákon, naděje a spása, úcta k jinakosti a zákaz zobrazování. Pierre Bouretz: Svědkové budoucího času....

Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum potřetí : Drahomíra Breedveld-Baránková

Tři legendy o poustevnících, které napsal Eusebius Sofronius Hieronymus ze Stridonu, známý jako sv. Jeroným, vycházejí v rámci projektu „Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty“ a zahajují zároveň novou ediční řadu nakladatelství Oikúmené „Knihovna raně kř...

Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum podruhé : Jana Nechutová

Knížka přináší zrcadlově kladený text a komentovaný překlad tří hagiografických dílek, jejichž autorem je Hieronymus ze Stridónu, sv. Jeroným. Tomuto autorovi rané, ještě antické fáze křesťanství, jednomu z těch, kteří pro současnost i pro celé příští věky spoluutvářeli podobu západního křesťan...

Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum poprvé : Petr Kitzler

Legendy o poustevnících sv. Hieronyma (Jeronýma), jimiž nakladatelství Oikúmené zahájilo svou novou ediční řadu - "Knihovnu raně křesťanské tradice" -, jsou knihou, jejíž kvality zcela odpovídají vysokému standardu, na který jsme u publikací tohoto nakladatelského domu zvyklí. Vzhledem k očivid...

Platón Zákony : Zdeněk A. Eminger

Zákony čili péče o polis i vinnou révuPlatón: Zákony. Přel. František Novotný, Oikúmené, Praha, 2016, 416 s. Platón. To jméno se stalo symbolem něčeho velkého. Odvolávají se na něj lidé mnoha generací a kultur. Ti, kteří ho četli od první do poslední stránky, i ti, kteří se...

Jeroným Výbor z dopisů : Lenka Svobodová

Jeroným: Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha, Oikúmené 2006 (Knihovna raně křesťanské tradice VI), 309 stran. ISBN: 80-7298-156-0 Jiří Šubrt zahájil před čtyřmi lety svým překladem tří legend svatého Jeronýma ediční řadu nakladatelství O...

Jeroným Výbor z dopisů : Ondřej Koupil

Jeroným: Výbor z dopisů. Úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt. Praha, Oikúmené 2006 (Knihovna raně křesťanské tradice VI), 309 stran. ISBN: 80-7298-156-0 Jiří Šubrt zahájil před čtyřmi lety svým překladem tří legend svatého Jeronýma ediční řadu nakladatelství O...

Štěpán Smolen, Sehnsucht. Úvod k romantické touze : Ondřej Váša

Štěpán SmolenSEHNSUCHTÚvod k romantické touze Praha (Oikúmené) 2017, 175 str. Úvodní světlice Smolenovy romantické protiofenzivy ozařuje soumračný terén podivné války: „Spotřební éře, v níž je vše snadno k dispozici a která již odvykla myšlence na nedosažitelno, je sama idea touhy po předmětu, jej...

Jakub Jinek, Obec a politično v Aristotelově myšlení : Stanislav Synek

Jakub Jinek OBEC A POLITIČNOV ARISTOTELOVĚMYŠLENÍ Praha (Oikúmené) 2017, 743 str. Recenzovaná kniha je dílo ambicióznía na české poměry ojedinělé. Shrnujedle vlastních slov autora jeho „takřkadvacetileté potýkání“ s AristotelovouPolitikou, jež se díky nakladatelstvíOikúmené proměnilo do úctyhodné...

Jakub Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata : Vlastimil Súkup

Jakub Jinek (vyd.)PLATÓNOVA OBRANASÓKRATAPraha (OIKOYMENH) 2016, 186 str. Recenzovaná kolektivní monografie,zahrnující studie od deseti badatelů,poskytuje rozličné náměty k reflexinad Platónovým dialogem ObranaSókrata. Dotýká se témat jako péčeo duši, Sókratův vztah k bohům a mytickýmhrdinům, smrt ...

Ivan M. Havel, Zápisky introspektora : Juraj Hvorecký

Ivan M. HavelZÁPISKYINTROSPEKTORAPraha (Oikúmené) 2018, 112 str. Kniha Ivana M. Havla je netradičnímpočinem nakladatelství Oikúmené.Od množství zde publikovaných překladůa původních filosofických textů,obvykle vycházejících z kontinentálnítradice, se tento svazek svou povahouvýrazně odlišuje: nabíz...

Pavel Kouba, Řeč a zjevnost : Stanislav Sousedík

Pavel KoubaŘEČ A ZJEVNOSTPraha (Oikúmené) 2017, 77 str. Ve svém nevelkém, ale významnémspisu zkoumá pražský fenomenologickyorientovaný autor filosofii jazyka,s níž se setkáváme v dílech současnýchinferencialistů. Srovnává ji s pojetímřeči známým z díla raného Heideggera,upozorňuje stručně na nedost...

Hannah Arendtová - Gershom Scholem, Korespondence : Ondřej Pavlík

Ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR vydalo nakladatelství OIKOYMENH Korespondenci filozofky a politické teoretičky Hannah Arendtové a Gershoma Scholema, významného badatele v oblasti kabaly a židovské mystiky. Z německo-anglického or...

Friedrich Nietzsche, Pozdní pozůstalost : Michal Topor

Ve dvou svazcích Pozdní pozůstalosti Friedricha Nietzscheho (I /1885–1887/; II /1887–1889/), které v průběhu loňského a letošního roku – jako 107. kus Knihovny novověké tradice a současnosti – vydalo nakladatelství OIKOYMENH, se i českojazyčnému čtenáři konečně dostává příležitost k setkání a konfro...

Lidé mají větší cenu než jejich názory. Vyšla korespondence Arendtové se Scholemem : Tereza Semotamová

Česky nedávno vydaná objemná korespondence filozofky Hannah Arendtové s religionistou Gerhardem Scholemem je mimořádně zajímavá hned z několika důvodů. Dozvídáme se, jak důležitou roli oba sehráli v záchraně židovského kulturního dědictví, v udržování odkazu jejich společného přítele Waltera Benjami...