Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Jakub Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata : Vlastimil Súkup

Jakub Jinek (vyd.)
PLATÓNOVA OBRANA
SÓKRATA

Praha (OIKOYMENH) 2016, 186 str.

Recenzovaná kolektivní monografie,
zahrnující studie od deseti badatelů,
poskytuje rozličné náměty k reflexi
nad Platónovým dialogem Obrana
Sókrata. Dotýká se témat jako péče
o duši, Sókratův vztah k bohům a mytickým
hrdinům, smrt nebo vztah Sókrata
k zákonům a obci. Cílem následujícího
textu je přiblížit jednotlivé
studie a opatřit je poznámkami, které
by měly být nápomocné při promýšlení
dané tematiky.

Celý text recenze zde.