Každý čtvrtek mezi 9 - 16,30 nás můžete osobně navštívit, knihy si prohlédnout a na místě zakoupit. Krásný podzim!

Jakub Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata : Vlastimil Súkup

Jakub Jinek (vyd.)
PLATÓNOVA OBRANA
SÓKRATA

Praha (OIKOYMENH) 2016, 186 str.

Recenzovaná kolektivní monografie,
zahrnující studie od deseti badatelů,
poskytuje rozličné náměty k reflexi
nad Platónovým dialogem Obrana
Sókrata. Dotýká se témat jako péče
o duši, Sókratův vztah k bohům a mytickým
hrdinům, smrt nebo vztah Sókrata
k zákonům a obci. Cílem následujícího
textu je přiblížit jednotlivé
studie a opatřit je poznámkami, které
by měly být nápomocné při promýšlení
dané tematiky.

Celý text recenze zde.