Při osobním odběru nově přijímáme i platby kartou!

Pavel Kouba, Řeč a zjevnost : Stanislav Sousedík

Pavel Kouba
ŘEČ A ZJEVNOST

Praha (Oikúmené) 2017, 77 str.

Ve svém nevelkém, ale významném
spisu zkoumá pražský fenomenologicky
orientovaný autor filosofii jazyka,
s níž se setkáváme v dílech současných
inferencialistů. Srovnává ji s pojetím
řeči známým z díla raného Heideggera,
upozorňuje stručně na nedostatky obou
přístupů a naznačuje zběžně směr, jímž
by se podle jeho mínění filosofické
zkoumání jazyka mělo dále ubírat.

Celý text recenze zde