Přejeme Vám krásné jaro! U nás tradičně otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek v době od 9,00 do 16,30 hod v sídle spolku Černá 3, Praha 1.

Ivan M. Havel, Zápisky introspektora : Juraj Hvorecký

Ivan M. Havel
ZÁPISKY
INTROSPEKTORA
Praha (Oikúmené) 2018, 112 str.


Kniha Ivana M. Havla je netradičním
počinem nakladatelství Oikúmené.
Od množství zde publikovaných překladů
a původních filosofických textů,
obvykle vycházejících z kontinentální
tradice, se tento svazek svou povahou
výrazně odlišuje: nabízí neobvyklé
čtení cíleně osobních analýz autorových
mikrosnů, k nimž je přistupováno
také z hledisek vlastních analytické
filosofii. I když Zápisky introspektora
navazují na předešlé Havlovy knihy
s podobným zaměřením, v této se autor
poprvé věnuje téměř výlučně metodologii
zkoumání a zaznamenávání
krátkých snových epizod a načrtává
proto-teorii jejich fungování.

Celý text recenze zde