Letos naposledy nás můžete osobně navštívit ještě ve čtvrtek 21. prosince mezi 9 - 16,30. Veselé Vánoce!

Ivan M. Havel, Zápisky introspektora : Juraj Hvorecký

Ivan M. Havel
ZÁPISKY
INTROSPEKTORA
Praha (Oikúmené) 2018, 112 str.


Kniha Ivana M. Havla je netradičním
počinem nakladatelství Oikúmené.
Od množství zde publikovaných překladů
a původních filosofických textů,
obvykle vycházejících z kontinentální
tradice, se tento svazek svou povahou
výrazně odlišuje: nabízí neobvyklé
čtení cíleně osobních analýz autorových
mikrosnů, k nimž je přistupováno
také z hledisek vlastních analytické
filosofii. I když Zápisky introspektora
navazují na předešlé Havlovy knihy
s podobným zaměřením, v této se autor
poprvé věnuje téměř výlučně metodologii
zkoumání a zaznamenávání
krátkých snových epizod a načrtává
proto-teorii jejich fungování.

Celý text recenze zde