Zdá se že máte v prohlížeči zakázaný javascript

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokročilé vyhledávání
Zobrazit: 
Spis, jenž se nám dochoval pod názvem Kategorie (Κατηγορίαι) a jenž byl antickým editorem zařazen na první místo Organa, a tudíž i celého aristotelského korpusu, tvořil po staletí vstupní bránu do aristotelské filosofie a v jistém smyslu i do studia filosofie vůbec. Za své výsadní postavení vděčil nejen svému ...
Je tomu dnes více než pětadvacet let, co Předsókratovští filosofové vyšli poprvé; od té doby vyšlo mnoho reedic, až do r. 1963 s drobnými opravami a potom beze změn. Během posledních několika let si G. S. Kirk a J. E. Raven byli vědomi toho, že nemá-li kniha zastarat, bude ...
Čas: – Počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“. (Aristotelés) – Život duše v pohybu. (Plótinos) – Nic jiného než rozpětí: čeho však, nevím – leda duše samé. (Augustin) – Účinná možnost navazování souvislostí. (F. W. J. Schelling) – Jednotná funkce očekávání, zpozorování a zadržování jsoucna. (J. Patočka) – ...
„Duše totiž ve své touze nevzdat se kvůli tomu, k čemu již dospěla, vrcholku, který se tyčí nad ní, nepřipouští přerušení svého pohybu vzhůru, protože všechno, co dosud získala, jí pokaždé slouží k tomu, aby opět letěla dál s novou intenzitou. […] Proto říkáme také o velkém Mojžíšovi, že ...
Úvodní poznámka(1968) Maurice Merleau-Ponty přednášel na Collège de France mezi lety 1952 a 1961. Své přednášky si předem nepsal. Přípravné poznámky, ze kterých vycházel, byly někdy hojné, jindy velmi stručné. Vždy je však používal pouze jako oporu, nikdy mu nesloužily k tomu, aby se vyhnul riziku, kterému se vystavuje ...
Maurice Merleau-Ponty zemřel 3. května 1961. V jeho písemné pozůstalosti se dochoval především rukopis první části díla, na kterém v posledních dvou letech pracoval. Dílo má název Viditelné a neviditelné. Před březnem 1959 jsme stopy tohoto názvu nenalezli. Dřívější poznámky, které se zabývají stejným projektem, uvádějí názvy Bytí a ...
K soustavnému hledání nového státu přivedla Platóna bolest. Když na sklonku svého života vydává účty ze svého poměru k rodným Athénám, vzpomíná, že byl ve svých chlapeckých letech jako jiní: těšil se, že až dospěje v občana, hned vstoupí do politického života. Nebylo k tomu potřebí ani zvláštního rozhodování, ...
Boženě Komárkové k 50. narozeninám I Při všech hlubokých rozdílech, které oddělují filosofické přemítání dneška od filosofie 19. věku, je zde řada spojujících článků. Mezi ně náleží povědomí, že skončilo metafyzické období filosofie. Žijeme na konci velkého období, nebo dokonce snad po jeho skončení. Vzduch, mluveno s velkým seismografistou katastrof, ...
První studie této knihy vznikala před dvaceti lety, v roce 1998. Brzy po jejím dokončení jsem se rozhodl rozvinout její téma několika texty dalšími. Poslední z nich jsem dopsal na sklonku roku 2017. V těchto studiích jsem se pokusil popsat několik oblastí a úrovní života, v jejich vzájemné souhře ...
„… Quid mirum, noscere mundum Si possunt homines; quibus est et mundus in ipsis, Exemplumque Dei quisque est sub imagine parva.“[ 1 ] Ve všech dobách se zbožnost valné většiny lidí omezovala na vnější formy: pravá zbožnost, tj. světlo a ctnost, jim nikdy nebyla vlastní. Není to nikterak překvapivé, ...
Celkem stránek: